Mbuluf school

      Geen reacties op Mbuluf school

De Mbuluf kleuter- en basisschool konden we helpen met de renovatie van drie klaslokalen die in zeer slechte staat waren. De lokalen werden gesloopt en volledig opnieuw herbouwd met stevige muren, cementen vloeren, nieuwe ramen en deuren en voorzien van nieuw meubilair, met schoolbanken, tafels en stoelen.

Workshops

      Geen reacties op Workshops

In 2014 en 2015 was Dennis Sunjo (BIFAG secretaris) afgevaardigd om vier trainingen en workshops over grasland-beheer en veeteelt (schapen) bij te wonen die georganiseerd werden door de LIFIDEP; het Livestock and Fisheries Development Project dat door de Kameroense regering werd gesponsord om in de North West Region meer kennis over veelteelt en visserij te verspreiden. De heer… Read more »

Tractor

      Geen reacties op Tractor

Dankzij de steun van onze sponsoren waren we in staat om in 2014 een tweedehands tractor aan te schaffen met een aantal toebehoren, zoals een hakselaar en ploeg. Deze zijn in een zeecontainer naar Shisong vervoerd, waarbij de container ter plekke als garage kan dienen. In 2015 heeft Alfred in april het BIFAG Project te Kameroen bezocht… Read more »

BIS – Bureau Internationale Samenwerking

      Geen reacties op BIS – Bureau Internationale Samenwerking

Voor een professionele begeleiding bij alle zaken waar wij als vrijwilligersorganisatie tegenaan lopen, kunnen wij een beroep doen op BIS Bureau Internationale Samenwerking. BIS ondersteunt onze projecten tevens met fondsenwerving waar wij er niet in slagen om zelfstandig voldoende financiering te vinden. BIS werkt tegen no cure-no pay condities. BIS Bureau Internationale Samenwerking… Read more »

Gwarkang School

      Geen reacties op Gwarkang School

In de laatste twee maanden hebben we donaties ontvangen voor enkele van onze projecten voor de waterleiding bij Taragineh, voor het onderhoud van de Gwarkang school en voor de Waka Waka lampen! De Gwarkang school was hard toe aan nieuw meubilair, een kast om schoolspullen op te kunnen bergen, en… Read more »

Doelstellingen

      Geen reacties op Doelstellingen

Doel Stichting Bifae (conform artikel 2 uit oprichtingsakte 16 december 2005): De stichting heeft ten doel: het leveren van een structurele bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van het Nso gebied in West Kameroen door de introductie van een gemengd landbouwbedrijf met veeteelt, akkerbouw en natuurlijke herbeplanting en het ondersteunen van educatie; het… Read more »

Adres, Contactgegevens, Rekeningnummer, ANBI en Fiscus

Stichting Bifae Farming Albertus Magnusstraat 11 6525 RA Nijmegen T: 0681851445 E: bestuur@bifaefarming.nl W: www.bifaefarming.nl F: www.facebook.com/bifaefarming Rekeningnummer: NL22RABO 03295 20 105 KvKnummer: 09156896 Stichting Bifae Farming is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw donaties fiscaal aftrekbaar. Fiscaal nummer: 8156 75 781

Welkom

      Geen reacties op Welkom

Bifae Farming is een stichting in Nijmegen, gericht op hulp aan Shisong in de Noordwest provincie van Kameroen. Hulp in de vorm van kennis, werk en toekomst door de opzet van een proefboerderij met koeien, groente en jonge bomen. De overdracht van kennis en geld vindt ter plekke plaats. Door het… Read more »