Over ons

Bifae Farming is een stichting in Nijmegen, die samenwerkt met zusterstichting BIFAG in Shisong in de Noordwest provincie van Kameroen.


Samen creëeren ze nieuw perspectief door het stichten van een gemengd organisch landbouwbedrijf op ecologische grondslag dat werk biedt aan vele tientallen mensen.

Concreet, realistisch en doelgericht. De korte lijnen en concrete activiteiten zijn Bifae’s grootste kracht. De stichting werkt zonder winstoogmerk; het geld van de donateurs is, afgezien van de minimale onkosten, geheel bestemd voor de projecten. In 2008 is maar liefst 97% van het geld ter plekke uitgegeven! Dat doen maar heel weinig organisaties ons na!!

Wie zijn we?

Alfred Ngwan

Geboren in Kameroen, Kumbo – Shisong, is in 1997 wegens gezinsvorming naar Nederland gekomen.

Sinds 1997  woon ik in Nijmegen samen met mijn vrouw en twee kinderen. Ondanks de tijd en alle inspanningen die nodig zijn om zich in Nederland te vestigen, ben ik mijn kansarme landgenoten terug in Kameroen niet vergeten. Om een bijdrage te leveren aan hun dagelijkse obstakels om te overleven heb ik samen met mijn Nederlandse vrienden Stichting Bifaefarming opgericht. Ondanks de afstand, de meevallers en tegenvallers ben ik vastbesloten om door te gaan met het helpen van mijn volk.

“Ik geef niet omdat ik veel heb, maar omdat ik weet hoe wanhopig je bent als je niets hebt”.

Jude Nkwin

Geboren in Kameroen, woont sinds 2006 in Nijmegen.

Ik ben geboren in Mughef, in de Noord-West regio van Kameroen. In 2006 ben ik naar Nederland gekomen en woon in Nijmegen samen met mijn vrouw en twee kinderen.
Gezien de levensomstandigheden van mensen in de dorpen van Kameroen, denk ik dat we samen deze mensen een glimlach kunnen bezorgen. Deze glimlach betekent veel voor hun dagelijkse activiteiten en voor hun gezondheid.

Stanny Weber

Geboren in Nederland, in Delft en nu woonachtig in Nijmegen.

Alfred is mijn wijkgenoot en inmiddels vriend. Ik werk hier in Nederland hard om met name mijn kinderen een fijn leven te geven. En daar krijg ik genoeg kansen voor om dat te bereiken. Mijn motivatie om voor Bifae te werken komt voort uit respect voor Alfred en zijn land van herkomst die mij laat inzien dat er mensen zijn die geen of weinig kansen hebben om een waardig zelfstandig bestaan op te bouwen. Graag wil ik daar mijn steentje aan bijdragen.

Jan Lenders

Geboren in Nederland, woont in Arnhem, zwager van Alfred.

In december 2011 ben ik met mijn gezin naar Kameroen geweest. Samen met het gezin van Alfred en van Jude reisden we via Douala eerst naar de kust en later naar de North-West Region. Alfred had me vaak verteld over het land, de streek, de mensen en de projecten, maar het werd pas tastbaar toen we het zelf onder ogen kregen.
Alfred kent veel mensen uit verschillende groepen in de regio en heeft contacten met diverse gezagdragers. Samen met zijn kennis van de cultuur levert dat de ideale combinatie voor het opzetten van kleinschalige lokale projecten. Ik heb met eigen ogen kunnen zien wat dat oplevert en wat dit betekent voor de mensen die het hardst onze steun verdienen.
Ik wil me graag inzetten om deze mensen op weg te kunnen helpen zodat ze zelf een toekomst op kunnen bouwen.