Sponsorformulier

U kunt stichting Bifae Farming op diverse manieren ondersteunen. De mogelijkheden staan op deze pagina verder uitgewerkt. Het is daarbij goed om te weten dat de stichting ANBI-geregistreerd is 815675781.  ANBI is het keurmerk voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat betekent dat u donaties en schenkingen gedeeltelijk terug kunt krijgen van de Belastingdienst. Hoeveel u terugkrijgt is afhankelijk van hoeveel u jaarlijks aan goede doelen schenkt én van de hoogte van uw inkomen.

Donaties of structurele sponsoring
Materiaal zoals gereedschap, omheining, waterleiding  en dergelijke is voor ons vrijwel onmogelijk om mee te nemen of te verschepen naar Kameroen. Maar gelukkig is in Kameroen vrijwel alles te koop voor beduidend lagere prijzen dan in Nederland. Dankzij eenmalige donaties of structurele sponsoring in de vorm van geld kunnen we ter plaatse de benodigde materialen kopen en veel goed werk verrichten. Daarbij ondersteunen we ook nog eens de lokale economie. Uiteraard kopen wij onze materialen alleen bij particuliere bedrijven.

Sponsoring van zaden en bomen
We bieden de mogelijkheid om alleen de zaden of bomen etc. ofwel het totaalpakket te sponsoren.
Voor sponsoring van € 5 kunnen we groentezaad kopen voor een deelnemer
Voor sponsoring van € 25 kunnen we bomen kopen die gebruikt kunnen worden voor de omheiningen
Voor sponsoring van € 50 kunnen we een rol prikkeldraad kopen voor de omheining
Voor sponsoring van€ 100 kunnen we waterleidingen kopen voor de irrigatie

Sponsoring van organisatiekosten
De bestuurders van stichting Bifae Farming reizen meestal volledig op eigen conto naar de projecten. U leest daar meer over bij het vakje reisverhalen. Om betrokkenheid in het gebied te blijven tonen en als zaken minder goed lopen kracht bij te zetten heeft de stichting besloten om éénmaal per jaar één persoon op kosten van de stichting naar Kameroen af te laten reizen. Natuurlijk maakt de stichting ook nog andere kosten. Denk aan kosten voor promotiemateriaal, bedankjes voor sponsors, administratie- en accountantskosten. Om te kunnen zorgen dat inkomsten uit donaties, periodieke schenkingen en sponsoring voor 100% aan de projecten besteed kunnen worden, zoekt stichting Bifae Farming sponsors die een bijdrage willen leveren aan de organisatiekosten van de stichting. Dat kan ook door sponsoring in natura of het uit handen nemen van bepaalde werkzaamheden. We houden de organisatiekosten zo laag mogelijk, duurzaamheid staat ook bij ons hoog in het vaandel.

Onderaan vindt u de link van het sponsoraanvraagformulier. U kunt dit formulier downloaden en aan ons sturen. Wanneer wij uw formulier ontvangen hebben, ontvangt u een bevestigingsbrief met daarin de betalingsgegevens.

Wilt u direct uw bijdrage betalen kunt u het geld  storten op Rabobank IBAN rekeningnummer: NL22 RABO 0329 5201 05
Ten name van BifaeFarming Nijmegen. Vermeld uw naam en adres. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen. We gebruiken deze uitsluitend voor het doel waarvoor ze ons zijn toevertrouwd en verstrekken ze niet aan derden.

Elke bijdrage is meer dan welkom!

sponsoraanvraag formulier