Jaarverslag 2017

      Geen reacties op Jaarverslag 2017

In het Bifae Farming Jaarverslag 2017 kunt u meer lezen over de situatie in Kameroen en onze activiteiten in het afgelopen jaar.

Politieke situatie in Kameroen:
In oktober 2016 braken gewelddadige en gewapende confrontaties uit tussen demonstranten en veiligheidstroepen in de Engelstalige Northwest Region en Southwest Region van Kameroen. Sindsdien is het in deze regio’s zeer onrustig. Omdat onze stichting zich vooral richt op de Northwest Region hebben we onze projectvoering daarop moeten aanpassen.

Droogte:
Droogteperiodes zijn een terugkerend fenomeen in grote delen van Afrika, maar beginnen steeds vroeger en houden langer aan. Het veranderend klimaat brengt de voedselvoorziening steeds meer in gevaar. Vooral in landen zoals Ethiopië, Somalië, Eritrea en Djibouti heeft het klimaatfenomeen El Niño extreme droogte veroorzaakt. Ook in de andere Afrikaanse landen net boven de evenaar is er sprake van ernstige droogte.
Veel boeren in Afrika steeds meer moeite om hun gewassen te verbouwen, vanwege verouderde landbouwtechnieken, maar ook door een dalend grondwaterniveau. Met onze projecten proberen we voor beide problemen een oplossing te bieden; door kennisoverdracht en door watervoorziening.

Enkele voorbeelden van de status van onze projecten in 2017:

 • Computers.
  Bij het vervangen van de computerapparatuur op het kantoor het Arnhemse Bureau Beke heeft de directie de bestaande computers geschonken aan onze stichting; maar liefst 10 desktop computers, compleet met toetsenbord, muis én LCD beeldscherm. Bovendien heeft een van de werknemers 2 laptops geschonken.
  Alle apparaten zijn vervolgens voorzien van Windows 10 en worden zodra het kan veilig naar Kameroen getransporteerd en bij geschikte doelen ondergebracht.
 • Basisschool projecten.
  Vanwege de politieke situatie waren we genoodzaakt om de school projecten tijdelijk op te schorten.
 • Water projecten
  Sinds 2015 zetten we ons ook in voor het realiseren van watervoorziening; zowel door het aanleggen van waterleidingen als door het bouwen van water opvang (water catchment) voorzieningen en het beschermen daarvan tegen vervuiling etc. door het plaatsen van hekken, het planten van hagen en milieuvriendelijke bomen rond de wateropvang zones zodat deze niet door dieren betreden worden.
  Vooral vrouwen en kinderen van de doelgebieden zijn erg blij met de watervoorzieningen, want ze hoeven daardoor niet langer voor dag en dauw over grote afstanden bij de rivier water te gaan halen.
 • Groente projecten
  Onze groenteprojecten voor vrouwen zijn nog steeds erg succesvol; er is opnieuw behoefte aan uitbreiding. Dit ondanks het slechte jaar vanwege de droogte. Voor onze stichting staan deze projecten hoog op de agenda en gelukkig konden we ook in 2017 verder ondersteuning geven voor een uitbreiding van de groepen door middel van nieuwe stukken omheind land.
 • Vee projecten
  In tegenstelling tot het droge seizoen van vorig jaar is het eff ect van de droogteperiodes dit jaar beperkt gebleven voor het vee en zijn er geen van de koeien gestorven door watergebrek. Dat is ook te danken aan een betere watervoorziening en een goede voorbereiding door het tijdig opslaan van voldoende hooi.
  Helaas zijn wel 2 kalfjes gestorven aan mond-en-klauwzeer.
 • Farm
  Op de boerderij zijn in 2017 geen grote investeringen vanuit onze stichting gedaan, maar er is daar zeker niet stilgezeten. Door het voortzetten en verbeteren van de normale operationele activiteiten draait de boerderij prima en is zelfs een plaats voor verzoening bij conflicten tussen landbouwers en veetelers.

Vooruitblik

Voor 2018 en 2019 streven we er naar om de volgende projectdoelen te realiseren, afhankelijk van het beschikbare budget:

 • Bifae Farming Nederland:
  • Het onderhouden van contacten c.q. het blijven investeren in een goede relatie met subsidiënten en de Vrienden van Bifae Farming
  • Het ondernemen van enkele op Kameroen gerichte activiteiten door contact te maken met particulieren en organisaties die betrokken zijn bij Kameroen;
  • Vasthouden van de band met onze achterban;
  • Ontwerp en druk van nieuw (geactualiseerd) communicatiemateriaal.
  • Het aanschaffen van een computer en kantoorinventaris.
 • BIFAG Kameroen
  • Op de boerderij:
   • Het afronden van de niet afgeronde gedeelte van de water-catchment en het beschermen van de water-catchment door het planten natuurvriendelijke bomen;
   • Het opleiden van de tractor operator en het optimaal benutten van de tractor en de hakselaar voor de landbouw activiteiten;
   • Verspreiden en overdragen van door BIFAG leden en vrijwilligers opgedane kennis over Integrated Organic Farming naar andere leden van BIFAG, seizoenarbeiders en de lokale bevolking. Zoals het maken van duurzame omheiningen, het voorbereiden van land en gras zaaien, het maaien en de opslag van hooi als voorbereiding voor de droogteperiodes.
   • De bouw van een kantoor en klaslokaal in de boerderij waar papierwerk en administratie kan worden opgeslagen en waar het kleine beetje kantoorwerk gedaan kan worden;
   • Het bestrijden van teken en andere koeien-infectieziektes door het onderhouden en gebruik van de gemeenschappelijke Cow Dip met de lokale boeren.
  • Bij BIFAG Kameroen:
   • Toegang voor geïnteresseerde nieuwe leden van BIFAG en samenwerking met lokale organisaties;
   • Voortgaan en waar mogelijk verder uitbouwen van de computerlessen voor BIFAG leden en vrijwilligers;
   • Koesteren en onderhouden van goede relaties tussen de diverse bevolkingsgroepen;
   • Koesteren en onderhouden van goede relaties met de gemeente Kumbo en stamhoofden.
  • Met de lokale bevolking en op scholen:
   • Het ondersteunen van kansarme kinderen en gezinnen in de omgeving van Kumbo;
   • Het geven van ondersteuning van de bouw van waterleidingen, waterpompen en het ondersteunen bij het realiseren van bescherming van water catchment gebieden.
   • Het verder opzetten, uitbreiden en ondersteunen van groenteprojecten voor meer kansarme vrouwengroepen in de omgeving van Kumbo;
   • Het realiseren van een training voor een effectieve aardappelproductie;
   • Het geven van uitleg over het dippen en behandelen van koeien en voordelen het bouwen van gemeenschappelijke drinkbakken voor koeien;
   • Praktijklessen in het voorbereiden van hooi voor het droge seizoen;
   • Het ondersteunen op basisscholen bij de aanleg van kleinschalige voorzieningen en de aanschaf van schoolmaterialen.

In overleg met het lokale bestuur en de aanvragers willen we onderzoeken welke van deze projecten we in de komende periode kunnen oppakken.

We hopen dat we ook komend jaar mogen rekenen op de steun van onze sponsoren en vrijwilligers.