Voortgang Ndzen Water Project

      1 reactie op Voortgang Ndzen Water Project

We kunnen ook goed nieuws melden over ons Ndzen water project. Hierbij werkt Bifae Farming (in Nederland) en BIFAG (in Kameroen) samen met de lokale NGO’s en gemeenschappen om goede toegang te verschaffen tot schoon water. We doen dat door te ondersteunen in het aanschaffen van bouwmaterialen en door voorlichting te geven over duurzaam waterbeheer en gemeenschappen te laten samenwerken.

Het Ndzen Water-storage tank construction project is gericht op het organiseren van bewustwordingscampagnes, het instellen van een commissie voor waterbeheer die betrokken zal zijn bij het identificeren en afbakenen van een bron van bronwater in de gemeenschap en het beschermen van de bron, het bouwen van een hek van prikkeldraad en palen en uiteindelijk een afrastering. Verder zal het project ook gemeenschappelijke bijenteelt introduceren met als doel om met de bijen ongewenste activiteiten van dieren en mensen in het waterwingebied te voorkomen.
Het hoofddoel van het project voor is vooralsnog het bouwen van waterreservoirs en drinktroggen voor dieren om de kwantiteit en kwaliteit van de watervoorziening tijdens de droge seizoenen te helpen verbeteren.

In afwachting van hulp bij het starten van de bouw van de wateropslagtank heeft de lokale gemeenschap genoeg geld ingezameld om hen in staat te stellen om beton en stenen voor de constructie van de opslagtank te kopen.
Zoals te zien is op de onderstaande foto’s foto rechts zijn de voorbereidingen in volle gang. De stenen zijn al geleverd. De aanschaf van het cement wordt uitgesteld tot het juiste moment om te zorgen dat het tijdens het regenseizoen niet nat en dus hard kan worden voor het begin van de bouw.
Ook tonen de foto’s hoe hoog en afgelegen de locatie is.

Deze foto’s zijn in april genomen.

One thought on “Voortgang Ndzen Water Project

  1. Pingback: Update Ndzen Water Project |

Comments are closed.