Voortgang Kingomen Water Project

Ons Kingomen water catchment project loopt voorspoedig. Dat project omvat het beschermen van een waterbron en het bouwen van een opvangbassin zodat er een voorraad goed water is, ook in tijden van droogte.

Er wordt nu gewerkt aan het plaatsen van een omheining om te zorgen dat er geen loslopend vee in de waterbak loopt en zo de bron te beschermen tegen vervuiling. De lengte van de omheining rond de bron is ongeveer 800 meter. Verder worden nu in de buurt van de farm brandgangen gemaakt zodat in het droge seizoen in geval van brand niet de omheiningen etc door brand verloren gaan.
Met het geld dat onze sponsoren ter beschikking hebben gesteld hebben is het ook mogelijk geworden om rivierzand en stenen aan te kopen voor de aanleg van het water bassin. Ook het transport van deze zware materialen is betaald met het geld dat we mochten ontvangen van onze sponsoren. Hartelijk dank daarvoor.