Voortgang Women Vegetable Project

Ons Women vegetable project verloopt nog steeds voorspoedig. Als stichting ondersteunen we al een aantal jaren kansarme vrouwen bij het telen van groenten voor eigen gebruik en waar mogelijk voor de verkoop.
Dit doen we door middel van enkele kleinschalige projecten in Shisong, Kingomen en Mbuluf. Hierbij stellen we land, gereedschap, zaden, mest, water en vooral ook kennis ter beschikking. Elke vrouw kan beschikken over een stukje land binnen een omheining, zodat de gewassen niet worden opgegeten door loslopend vee. Door de samenwerking hebben de vrouwen ook veel steun aan elkaar en is het er vaak erg gezellig. Er wordt vooral njamma-jamma gekweekt, maar ook andere groenten.

De onderstaande foto’s zijn gemaakt in april. Hierop is te zien hoe een nieuwe omheining om een nieuw stuk grond wordt gemaakt met behulp van bamboe stroken. Deze omheining is nog dichter en steviger dan de vorige, waardoor ook kleine loslopende dieren worden weggehouden van het terrein, zodat de oogst behouden blijft. Opnieuw is het geld hiervoor door onze sponsoren ter beschikking gesteld. Hartelijk dank daarvoor.