Voortgang van het Ndzen water storage project

Ook ons Ndzen Water-storage tank construction project loopt; er wordt hard gebouwd aan een opvangbassin zodat er een voorraad goed water is, en daarnaast wordt een buizensysteem aangelegd om het water bij de bevolking te krijgen. Voor het aanleggen is de lokale bevolking graag bereid om de handen uit de mouwen te steken, maar de benodigde materialen (het gereedschap en de dure buizen) zijn te kostbaar om zelf te betalen. Met dank aan onze sponsoren kunnen we daarin ondersteuning bieden, zodat de realisatie nu in volle gang is.