Jaarverslag 2016

      Geen reacties op Jaarverslag 2016

In het Bifae Farming Jaarverslag 2016 kunt u meer lezen over onze activiteiten in het afgelopen jaar.

Enkele voorbeelden van projecten die we in 2016 hebben kunnen realiseren:

 • Basisschool projecten.
  In 2016 heef Bifae Farming met enkele projecten wederom ondersteuning gegeven aan enkele
  basisscholen; de Gwarkang Catholic primary school en de Mbuluf Nursery and primary school.
 • Waka Waka projecten
  Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om een aantal Waka Waka lampen beschikbaar te stellen daar wat dat het hoogst nodig was; plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is om elektrisch licht te gebruiken en waar voorheen vervuilende en ongezonde olielampen werden gebruik om in de avond te kunnen werken of studeren.
 • Water projecten
  Er is in 2016 een start gemaakt met het beschermen van de water opvang (water catchment) voorzieningen van het dorp Taranigeh waar wij in 2015 een waterleiding hebben laten aanleggen. Dit gebeurde door het plaatsen van hekken, het planten van hagen en milieuvriendelijke bomen rond de wateropvang zones zodat deze niet door dieren betreden worden.
 • Groente projecten
  Ons groenteproject voor vrouwen is nog steeds erg succesvol; er is behoefte aan uitbreiding. Dit ondanks het slechte jaar vanwege de droogte. Helaas is het ons in 2016 niet gelukt om nieuwe fondsen te verwen voor het verder ondersteuning van vrouwen groenteprojecten.
 • Vee projecten
  Het droge seizoen was dit jaar langer en intenser dan gebruikelijk. Enkele weken voor de eerste regenbuien waren alle waterreserves volledig uitgeput. Dat heeft grote invloed gehad op de dieren en de gewassen. Een aantal kalveren en koeien zijn als gevolg van de droogte gestorven terwijl enkele overgebleven koeien noodgedwongen voor een lage prijs zijn verkocht om ze in leven te kunnen houden.

Naast de lopende projecten hebben we vanuit Kameroen weer een aantal projectaanvragen binnengekregen. We streven er naar om in de komende periode zo veel mogelijk van de volgende projectdoelen te realiseren:

Bifae Farming Nederland:

 • Het onderhouden van contacten c.q. het blijven investeren in een goede relatie met subsidi├źnten en de Vrienden van Bifae Farming
 • Het ondernemen van enkele op Kameroen gerichte activiteiten door contact te maken met particulieren en organisaties die betrokken zijn bij Kameroen;
 • Vasthouden van de band met onze achterban;
 • Ontwerp en druk van nieuw (geactualiseerd) communicatiemateriaal.
 • Het aanschaffen van een computer en kantoorinventaris.

BIFAG Kameroen:

 • Op de boerderij:
  • Het afronden van de niet afgeronde gedeelte van de water-catchment en het beschermen van de water-catchment door het planten natuurvriendelijke bomen;
  • Het bestrijden van teken en andere koeien-infectieziektes;
  • Het opleiden van de tractor operator en het optimaal benutten van de tractor en de hakselaar voor de landbouw activiteiten;
  • Verspreiden van door Victor bij Shumas opgedane kennis over Integrated Organic Farming naar andere leden van BIFAG, seizoenarbeiders en de lokale bevolking.
  • De bouw van een kantoor en klaslokaal in de boerderij waar papierwerk en administratie kan worden opgeslagen en waar het kleine beetje kantoorwerk gedaan kan worden;
  • Uitbreiding van de veestapel, door de geboorte van circa 10 kalfjes en de aankoop van enkele stieren en koeien, naar een totale kudde van ruim 50 koeien en stieren per eind 2016. Dit zal zeker de boerderij economisch zelfstandig te maken;
  • Het bijwonen van vergaderingen en beslissingen nemen over het gemeenschappelijke gebruik en onderhouden van de Cow Dip met de lokale boeren.
 • Bij BIFAG Kameroen:
  • Toegang voor ge├»nteresseerde nieuwe leden van BIFAG en samenwerking met lokale organisaties;
  • Voortgaan en waar mogelijk verder uitbouwen van de computerlessen voor BIFAG leden en vrijwilligers;
  • Koesteren en onderhouden van goede relaties tussen de diverse bevolkingsgroepen;
  • Koesteren en onderhouden van goede relaties met de gemeente Kumbo.
 • Met de lokale bevolking en op scholen:
  • Het opzetten van een groenteproject voor meer kansarme vrouwengroepen in Kumbo en een training voor een effectieve aardappelproductie;
  • Het geven van uitleg over het dippen en behandelen van koeien en voordelen het bouwen van gemeenschappelijke koeiendrinkbakken;
  • Het geven van ondersteuning van de bouw van het waterpomp-project en ondersteuning bij het beschermen van water catchment gebieden;
  • Praktijklessen in het voorbereiden van hooi voor de droge seizoen;
  • Het ondersteunen van kansarme kinderen en gezinnen;
  • Het ondersteunen op basisscholen bij de aanleg van kleinschalige voorzieningen en de aanschaf van schoolmaterialen.

In overleg met het lokale bestuur en de aanvragers willen we onderzoeken welke van deze projecten we in de komende periode kunnen oppakken.

We hopen dat we ook komend jaar mogen rekenen op de steun van onze sponsoren en vrijwilligers.