Water

      Geen reacties op Water

‘Water is de bron van al het leven,’ zegt Gerard Persoon, hoogleraar Milieu en Ontwikkeling aan de Universiteit van Leiden in het alumnimagazine Leidraad. ‘Water heeft te maken met voedselzekerheid, veiligheid, leefbaarheid, om maar een paar zaken te noemen.’ (Belt, 2017).

Als stichting die zich inzet voor de allerarmsten in de Noordwest provincie van Kameroen kennen we het belang van water als geen ander. Bifae Farming zet zich in voor het samen creëren van een nieuw perspectief voor de plaatselijke bevolking. Water speelt daarbij een cruciale rol in onze projecten;

  • in het gemengd organisch landbouwbedrijf op ecologische grondslag dat we hebben opgezet en werk biedt aan vele tientallen mensen,
  • in de kleinschalige projecten in Shisong, Kingomen en Mbuluf waarbij we kansarme vrouwen ondersteunen bij het telen van groenten,
  • maar vooral bij de projecten die zich volledig richten op de opvang en aanvoer van drinkwater, zoals in Taranigeh, waar de vrouwen en kinderen ontzettend blij zijn met het drinkwater dat ze nu bij hun huizen hebben dankzij de waterleidingen die we hebben laten aanleggen. Hierdoor hoeven ze niet voor dag en dauw over grote afstanden bij de rivier water te gaan halen.

Droogteperiodes zijn een terugkerend fenomeen in grote delen van Afrika, maar beginnen steeds vroeger en houden langer aan. Het veranderend klimaat brengt de voedselvoorziening steeds meer in gevaar. Het watertekort treft de mensen, hun vee en hun landbouw, waardoor vee en zelfs mensen omkomen van honger en dorst.

Naast onze andere projecten willen we vanuit onze stichting Bifae Farming ons daarom nu nog sterker gaan inzetten voor een goede watervoorziening voor de mensen die het meest worden getroffen. Bijvoorbeeld voor ons Kingomen Water-Catchment Protection project.

In het kort gaat het bij dit project om het beschermen van een wateropvang tegen vervuiling door loslopend vee. Daarvoor willen we een hekwerk en planten laten plaatsen. De planten zullen tevens geschikt zijn voor het aantrekken van bijen zodat gewassen in de omgeving effectiever bestoven worden. Hierdoor wordt het afgeschermd terrein zo effectief mogelijk gebruikt.
De kosten voor het project zijn begroot op €4.041,00. Hiervoor zijn we op zoek naar organisaties en particulieren die ons daarin financieel willen steunen. Een gedetailleerde projectbeschrijving kunt u desgewenst opvragen via onder vermelding van “Kingomen Water-Catchment Protection project.”


Concreet, realistisch en doelgericht; dat zijn belangrijke kenmerken voor onze stichting Bifae Farming sinds de oprichting in 2006. De korte lijnen en concrete activiteiten zijn Bifae’s grootste kracht. De stichting werkt zonder winstoogmerk; het geld van de donateurs is, afgezien van de minimale onkosten, geheel bestemd voor de projecten. In de afgelopen jaren was dat maar liefst 95%.

Referentie:

Belt, M. (2017). De bron van al het leven. Leidraad, (2–2017), p 30–31. url: https://issuu.com/universiteit-leiden/docs/leidraad_mei_2017/30