Opnieuw droogte in Kameroen

      Geen reacties op Opnieuw droogte in Kameroen

Droogteperiodes zijn een terugkerend fenomeen in grote delen van Afrika, maar beginnen steeds vroeger en houden langer aan. Het veranderend klimaat brengt de voedselvoorziening steeds meer in gevaar. Vooral in de Hoorn van Afrika (Ethiopië, Somalië, Eritrea en Djibouti) heeft het klimaatfenomeen El Niño extreme droogte veroorzaakt. Ook in de andere Afrikaanse landen net boven de evenaar is er sprake van ernstige droogte.

Veel boeren in Afrika steeds meer moeite om hun gewassen te verbouwen. Niet alleen doordat de weerpatronen steeds grilliger worden, maar ook door de eeuwenlange landbouwmethodes. De gebruikelijk gewoontes voor zaaien en oogsten zijn niet langer geschikt voor het veranderende klimaat. Daarnaast is de waterhuishouding veranderd door een dalende grondwaterniveau, onder andere door irrigatie. Het watertekort treft de mensen, hun vee en hun landbouw, waardoor vee en zelfs mensen omkomen van honger en dorst.

Veel mensen slaan op de vlucht, op zoek naar voedsel en water. Buurlanden die te hulp zijn geschoten, kunnen de toestromende vluchtelingen vaak niet aan, waardoor de crisis steeds grotere vormen aanneemt. Landen als Niger, Tsjaad en Kameroen hebben nu zelf te kampen met een crisissituatie. De prijzen van het voedsel dat nog te koop is stijgen snel, waardoor het voor velen onbetaalbaar dreigt te worden.

Hulpacties zijn opgezet door Giro555.