Over Kameroen

      Geen reacties op Over Kameroen

Om de huidige situatie in Kameroen te kunnen begrijpen is een klein stukje geschiedenis wellicht een goede basis. Een iets langere versie kunt u hier lezen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werd Kameroen door de Fransen en de Britten veroverd op de Duitsers. Na de oorlog werd het land opgesplitst in een Frans deel en een Brits deel, beiden als mandaatgebieden van de Volkenbond. De huidige Republiek Kameroen is ontstaan in 1961 door samenvoeging van Frans-Kameroen en het zuidelijk deel (de Southern Cameroons) van Brits-Kameroen. Het noordelijk deel werd een regio van Nigeria.

Onze stichting Bifea Farming richt zich op het noordelijke deel van de Southern Cameroons; de Northwest Region, of North-West Region (in het Frans: Région du Nord-Ouest). 

Kameroen heeft 24 miljoen inwoners, waarvan ongeveer de helft op het platteland leeft en de andere helft in de steden. Het land heeft een goede landbouw en olie-industrie, en kent een politiek stabiel klimaat. Kameroen is een republiek met een parlement en regering, waarbij de oude stam-koningen nog veel informele macht bezitten.
Kameroen heeft een meervoudigheid aan godsdiensten. De voornaamste zijn het katholicisme, het protestantisme en de islam.

Boko Haram

In 2009 begon de jihadistische beweging Boko Haram een gewapende opstand in buurland Nigeria. Het geweld escaleerde in 2014 en Boko Haram stak de grenzen over naar Kameroen, Tsjaad en Niger. In Kameroen wordt de beweging door het leger hevig bestreden in het uiterste noorden van het land; in de Far North region, zo’n 1.000 kilometer van de Northwest Region. Tot nu toe met wisselend succes.

Meer over de Southern Cameroons en de taalstrijd

Kameroen kent vele talen, De officiële voertaal in de Southern Cameroons is het Engels, in de rest van Kameroen is dat het Frans. De Engelstalige bevolking van de Southern Cameroons vormt een minderheid die haar positie bedreigd ziet door de Franstalige regering van het land. Na een referendum in 1972 is via een wijziging van de grondwet de federale staat vervangen door een eenheidsstaat, waarbij de Southern Cameroons hun autonome status verloren en voortaan verder gingen als Northwest Province en Southwest Province van de Republiek Kameroen. De mensen in deze gebieden voelden zich verder gemarginaliseerd en richtten groepen op zoals de Cameroon Anglophone Movement (CAM), die riep om meer autonomie of zelfs onafhankelijkheid. 

In de North West and South West leeft die onvrede en roep om onafhankelijkheid anno 2016 nog steeds. Voor hun gevoel wordt de Engelstalige cultuur verdrongen door de Franstalige. Stakingen in de regio hoofdstad Bamenda door o.a. advocaten en rechters in oktober 2016 voor het behoud van de Engelse taal escaleerden tot gevechten tussen protestbewegingen en veiligheidsdiensten en politie, waarbij ook traangas werd ingezet. Onderwijzers sloten zich aan bij de protesten en stakingen toen Franstalige leraren werden ingezet op Engelstalige scholen. Veel burgers sloten zich aan bij de protesten. De ordetroepen zetten nog meer traangas in en vanaf 21 november 2016 werd er zelfs met scherp geschoten. Het eerste dodelijke slachtoffer was directe familie van een van onze bestuursleden.

De strijd in het uiterste noorden en Bamenda staan in schril contrast tegen de rust en vredigheid van de Bui division, waar armoede het belangrijkste thema is, en de bestrijding ervan het hoofddoel van Bifae Farming.