Jaarverslag 2014 / 2015

      Geen reacties op Jaarverslag 2014 / 2015

In het jaarverslag over 2014 en 2015 kunt u meer lezen over onze activiteiten in de afgelopen jaren.

Naast de lopende projecten hebben we voor 2017 vanuit Kameroen weer een aantal projectaanvragen binnengekregen, zoals

 • Water projecten: 
  Water opvang, afscherming en leidingen voor transport bij de BIFAG boerderij, de Kingomen gemeenschap en in Taranigeh.
  Vaak gaat het hierbij om water opslag tanks en de afscherming van wateropvang m.b.v. hekken, of inheemse hagen en bomen rond de wateropvang zones zodat deze niet door dieren betreden worden.
 • Duurzame landbouw projecten:
  Bouw van behuizing om te gebruiken voor lessen, vergaderingen en workshops over veeteelt, landbouw en grasland ontwikkeling. Ook aanschaf van landbouw-werktuigen en apparatuur, constructies van wegen en bruggen voor toegang tot landbouwgronden.
  Ook kijken we naar samenwerking met andere lokale NGO’s die actief zijn op het gebied van milieu-educatie, armoedebestrijding en duurzaam gebruik van lokale bronnen.
 • Onderwijs- en gemeenschapsprojecten:
  Ondersteuning van de bouw van een kleuter- en lagere school met 4 lokalen en materiaal (banken, stoelen, boeken, kasten, etc), plus watervoorziening en sanitair, en verder een micro-project voor het fokken van schapen, gericht op de lokale gemeenschap; voornamelijk vrouwen.
 • Overige ondersteuning:
  Een motorfiets voor het transport van de werknemers, vrijwilligers en materialen. Telefoons, laptops, printers, scanners en kantoorinventaris. Een multi-inzetbare tractor (voor boerderijen en wegen onderhoud). Maar ook ezels voor het vervoer van materialen naar gebieden die met auto’s ontoegankelijk zijn.

In overleg met het lokale bestuur en de aanvragers willen we onderzoeken welke van deze projecten we in 2017 kunnen oppakken. We hopen dat we ook komend jaar mogen rekenen op de steun van onze sponsoren en vrijwilligers.