Kleinschalige landbouwprojecten voor vrouwen in Shisong, Kingomen en Mbuluf

We hebben als stichting al een aantal jaren enkele kleinschalige projecten in Shisong, Kingomen en Mbuluf waarbij we kansarme vrouwen ondersteunen bij het telen van groenten.
Hiervoor stellen we land, gereedschap, zaden, mest, water en vooral ook kennis ter beschikking. Elke vrouw kan beschikken over een stukje land binnen een omheining, zodat de gewassen niet worden opgegeten door loslopend vee. Door de samenwerking hebben de vrouwen ook veel steun aan elkaar en is het er vaak erg gezellig. Er wordt vooral njamma-jamma gekweekt, maar ook andere groenten.

Deze groenteprojecten voor vrouwengroepen lopen erg goed. Zó goed dat er behoefte is aan het uitbreiden van de groepen door nieuwe stukken onheind land. Dit project zal in juni van start gaan zodra de benodigde fondsen binnen zijn.

Door het tekort aan watertoevoer in het droge seizoen was het niet mogelijk voor vrouwen hun groenten te verbouwen. Er wordt gezocht naar de volgende oplossingen om de waterbronnen te verbeteren door een goede omheining van natuurvriendelijk materiaal rondom; d.w.z. hout van bomen die gerooid moeten worden. Verder zal het goed zijn als er een klein wateropslag tankje gebouwd wordt om genoeg watertoevoer in de droge perioden te garanderen. De watersproeiers waren van slechte kwaliteit en hebben niet lang goed gefunctioneerd. Op het
moment zijn we op zoek naar duurzame en kwalitatief goede watersproeiers. Zodra fondsen hiervoor binnen zijn kunnen deze gekocht en geïnstalleerd worden.

Door de natuurlijke bemesting in plaats van kunstmest is niet alleen de kwaliteit van de gewassen verbeterd. Hierdoor is ook de gezondheid van de betrokken families verbeterd. Deze gezonde gewassen worden nu geoogst en het overschot wordt op de lokale markt verkocht.