Taranigeh water project

      Geen reacties op Taranigeh water project

Taranigeh village dream come true”. De vrouwen en kinderen van Taranigeh zijn ontzettend blij met het drinkwater dat ze nu bij hun huizen hebben. Hierdoor hoeven ze niet bij dag en dauw over grote afstanden bij de rivier water te gaan halen.

Dorpshoofd Oumarou Sanda sprak zijn dank en waardering uit naar onze stichting en haar partners voor het verzorgen van de waterleiding.
Hij vertelde ook dat hij alle mogelijke steun zal bieden voor het tweede deel van het project; het bouwen van een opslagtank voor het water.

Omdat de leidingen ook over het land en akkers van anderen lopen kwam onze kennis van de lokale bevolking en de gebruiken goed van pas om een passende oplossing te vinden voor alle betrokkenen.