Tractor

      Geen reacties op Tractor

Dankzij de steun van onze sponsoren waren we in staat om in 2014 een tweedehands tractor aan te schaffen met een aantal toebehoren, zoals een hakselaar en ploeg. Deze zijn in een zeecontainer naar Shisong vervoerd, waarbij de container ter plekke als garage kan dienen.

In 2015 heeft Alfred in april het BIFAG Project te Kameroen bezocht en de gedoneerde tractor in gebruik genomen. De BIFAG leden en veel mensen uit het dorp kwamen de tractor bewonderen voordat deze naar de boerderij zou worden gebracht. Helaas wilde de machine niet starten, er er moest een monteur aan te pas komen. Iedereen zong en danste toen hij de tractor aan de praat kreeg.

Al snel bleken enkele onderdelen te ontbreken, zodat alleen de kleine ploeg kon worden bevestigd om een stuk land van 60 X 50 meter bij de boerderij om te ploegen. Daarbij bleek nog een aanpassing noodzakelijk om de ploeg op de juiste diepte te krijgen.

Bij de activiteiten op de boerderij horen verder het repareren van afrasteringen, gecontroleerd branden van akkers, het telen van bomen die als afrastering gaan dienen, en het verzorgen van de dieren.