Kerstwens

Jan Lenders/ december 24, 2018

Bifae Farming wishes you a Merry Christmas, and peace, happiness and prosperity throughout 2019

Nieuwsbrief december 2018

Jan Lenders/ december 24, 2018

Het jaar 2018 is bijna ten einde. Daarom willen wij u hierbij namens het bestuur van de Stichting Bifae Farming en onze partners in Kameroen een fijne jaarwisseling toewen­sen. Een speciaal woord van dank aan al degenen die ons projecten van de voorgaande jaren in Kameroen financieel steunen! Deze nieuwsbrief kunt u eventueel ook als PDF bestand downloaden. Vanwege de aanhoudende politieke onrust in Kameroen sinds het najaar van 2016 heb­ben

Read More

Jaarverslag 2017

Jan Lenders/ augustus 1, 2018

In het Bifae Farming Jaarverslag 2017 kunt u meer lezen over de situatie in Kameroen en onze activiteiten in het afgelopen jaar. Een samenvatting kunt u lezen in dit bericht.

Update Ndzen Water Project

Jan Lenders/ juni 13, 2018

Vorige week vertelden we hier over de voortgang van het Ndzen Water Project. Sindsdien is er flinke voortgang gemaakt; zoals te zien op de onderstaande foto’s is sinds ons laatste bericht het cement aangeschaft en is daarmee van de berg stenen de constructie voor de water opvang gebouwd. Onze complimenten voor het harde werk van de lokale vaklieden! ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Voortgang Ndzen Water Project

Jan Lenders/ juni 3, 2018

We kunnen ook goed nieuws melden over ons Ndzen water project. Hierbij werkt Bifae Farming (in Nederland) en BIFAG (in Kameroen) samen met de lokale NGO’s en gemeenschappen om goede toegang te verschaffen tot schoon water. We doen dat door te ondersteunen in het aanschaffen van bouwmaterialen en door voorlichting te geven over duurzaam waterbeheer en gemeenschappen te laten samenwerken. Het Ndzen Water-storage tank construction project is gericht op het

Read More

Voortgang Kingomen Water Project

Jan Lenders/ mei 28, 2018

Ons Kingomen water catchment project loopt voorspoedig. Dat project omvat het beschermen van een waterbron en het bouwen van een opvangbassin zodat er een voorraad goed water is, ook in tijden van droogte. Er wordt nu gewerkt aan het plaatsen van een omheining om te zorgen dat er geen loslopend vee in de waterbak loopt en zo de bron te beschermen tegen vervuiling. De lengte van de omheining rond de

Read More

Voortgang Women Vegetable Project

Jan Lenders/ mei 21, 2018

Ons Women vegetable project verloopt nog steeds voorspoedig. Als stichting ondersteunen we al een aantal jaren kansarme vrouwen bij het telen van groenten voor eigen gebruik en waar mogelijk voor de verkoop. Dit doen we door middel van enkele kleinschalige projecten in Shisong, Kingomen en Mbuluf. Hierbij stellen we land, gereedschap, zaden, mest, water en vooral ook kennis ter beschikking. Elke vrouw kan beschikken over een stukje land binnen een

Read More

Water maken uit woestijnlucht

Jan Lenders/ maart 28, 2018

Ernstige watertekorten treffen al veel regio’s over de hele wereld, en zullen naar verwachting nog veel groter worden naarmate de bevolking groeit en het klimaat warmer wordt. Maar een nieuwe technologie die is ontwikkeld door wetenschappers van het MIT en de University of California in Berkeley, zou een nieuwe manier kunnen bieden om bijna overal op aarde schoon, zoet water te krijgen door water rechtstreeks uit vocht in de lucht

Read More

Voortgang van het Ndzen water storage project

Jan Lenders/ februari 7, 2018

Ook ons Ndzen Water-storage tank construction project loopt; er wordt hard gebouwd aan een opvangbassin zodat er een voorraad goed water is, en daarnaast wordt een buizensysteem aangelegd om het water bij de bevolking te krijgen. Voor het aanleggen is de lokale bevolking graag bereid om de handen uit de mouwen te steken, maar de benodigde materialen (het gereedschap en de dure buizen) zijn te kostbaar om zelf te betalen.

Read More

Ndzen water storage project

Jan Lenders/ januari 12, 2018

Waterschaarste is een groeiende bron van spanning geworden in het noordwesten van Kameroen als gevolg van bevolkingsgroei, klimaatverandering en niet-duurzame landbouwpraktijken die hebben geleid tot aantasting van het milieu. Conflicten over water manifesteren zich in de vernietiging van eigendom, en geweld tegen vee en mensen. Ongeveer 85% van de mensen drinkt water uit beekjes en rivieren die ook door vee worden gebruikt. Runderen vervuilen het water waardoor mensen blootgesteld worden

Read More