Jaarverslag 2017

In het Bifae Farming Jaarverslag 2017 kunt u meer lezen over de situatie in Kameroen en onze activiteiten in het afgelopen jaar.

Politieke situatie in Kameroen:
In oktober 2016 braken gewelddadige en gewapende confrontaties uit tussen demonstranten en veiligheidstroepen in de Engelstalige Northwest Region en Southwest Region van Kameroen. Sindsdien is het in deze regio’s zeer onrustig. Omdat onze stichting zich vooral richt op de Northwest Region hebben we onze projectvoering daarop moeten aanpassen.

Droogte:
Droogteperiodes zijn een terugkerend fenomeen in grote delen van Afrika, maar beginnen steeds vroeger en houden langer aan. Het veranderend klimaat brengt de voedselvoorziening steeds meer in gevaar. Vooral in landen zoals Ethiopië, Somalië, Eritrea en Djibouti heeft het klimaatfenomeen El Niño extreme droogte veroorzaakt. Ook in de andere Afrikaanse landen net boven de evenaar is er sprake van ernstige droogte.
Veel boeren in Afrika steeds meer moeite om hun gewassen te verbouwen, vanwege verouderde landbouwtechnieken, maar ook door een dalend grondwaterniveau. Met onze projecten proberen we voor beide problemen een oplossing te bieden; door kennisoverdracht en door watervoorziening.

Enkele voorbeelden van de status van onze projecten in 2017:

 • Computers.
  Bij het vervangen van de computerapparatuur op het kantoor het Arnhemse Bureau Beke heeft de directie de bestaande computers geschonken aan onze stichting; maar liefst 10 desktop computers, compleet met toetsenbord, muis én LCD beeldscherm. Bovendien heeft een van de werknemers 2 laptops geschonken.
  Alle apparaten zijn vervolgens voorzien van Windows 10 en worden zodra het kan veilig naar Kameroen getransporteerd en bij geschikte doelen ondergebracht.
 • Basisschool projecten.
  Vanwege de politieke situatie waren we genoodzaakt om de school projecten tijdelijk op te schorten.
 • Water projecten
  Sinds 2015 zetten we ons ook in voor het realiseren van watervoorziening; zowel door het aanleggen van waterleidingen als door het bouwen van water opvang (water catchment) voorzieningen en het beschermen daarvan tegen vervuiling etc. door het plaatsen van hekken, het planten van hagen en milieuvriendelijke bomen rond de wateropvang zones zodat deze niet door dieren betreden worden.
  Vooral vrouwen en kinderen van de doelgebieden zijn erg blij met de watervoorzieningen, want ze hoeven daardoor niet langer voor dag en dauw over grote afstanden bij de rivier water te gaan halen.
 • Groente projecten
  Onze groenteprojecten voor vrouwen zijn nog steeds erg succesvol; er is opnieuw behoefte aan uitbreiding. Dit ondanks het slechte jaar vanwege de droogte. Voor onze stichting staan deze projecten hoog op de agenda en gelukkig konden we ook in 2017 verder ondersteuning geven voor een uitbreiding van de groepen door middel van nieuwe stukken omheind land.
 • Vee projecten
  In tegenstelling tot het droge seizoen van vorig jaar is het eff ect van de droogteperiodes dit jaar beperkt gebleven voor het vee en zijn er geen van de koeien gestorven door watergebrek. Dat is ook te danken aan een betere watervoorziening en een goede voorbereiding door het tijdig opslaan van voldoende hooi.
  Helaas zijn wel 2 kalfjes gestorven aan mond-en-klauwzeer.
 • Farm
  Op de boerderij zijn in 2017 geen grote investeringen vanuit onze stichting gedaan, maar er is daar zeker niet stilgezeten. Door het voortzetten en verbeteren van de normale operationele activiteiten draait de boerderij prima en is zelfs een plaats voor verzoening bij conflicten tussen landbouwers en veetelers.

Vooruitblik

Voor 2018 en 2019 streven we er naar om de volgende projectdoelen te realiseren, afhankelijk van het beschikbare budget:

 • Bifae Farming Nederland:
  • Het onderhouden van contacten c.q. het blijven investeren in een goede relatie met subsidiënten en de Vrienden van Bifae Farming
  • Het ondernemen van enkele op Kameroen gerichte activiteiten door contact te maken met particulieren en organisaties die betrokken zijn bij Kameroen;
  • Vasthouden van de band met onze achterban;
  • Ontwerp en druk van nieuw (geactualiseerd) communicatiemateriaal.
  • Het aanschaffen van een computer en kantoorinventaris.
 • BIFAG Kameroen
  • Op de boerderij:
   • Het afronden van de niet afgeronde gedeelte van de water-catchment en het beschermen van de water-catchment door het planten natuurvriendelijke bomen;
   • Het opleiden van de tractor operator en het optimaal benutten van de tractor en de hakselaar voor de landbouw activiteiten;
   • Verspreiden en overdragen van door BIFAG leden en vrijwilligers opgedane kennis over Integrated Organic Farming naar andere leden van BIFAG, seizoenarbeiders en de lokale bevolking. Zoals het maken van duurzame omheiningen, het voorbereiden van land en gras zaaien, het maaien en de opslag van hooi als voorbereiding voor de droogteperiodes.
   • De bouw van een kantoor en klaslokaal in de boerderij waar papierwerk en administratie kan worden opgeslagen en waar het kleine beetje kantoorwerk gedaan kan worden;
   • Het bestrijden van teken en andere koeien-infectieziektes door het onderhouden en gebruik van de gemeenschappelijke Cow Dip met de lokale boeren.
  • Bij BIFAG Kameroen:
   • Toegang voor geïnteresseerde nieuwe leden van BIFAG en samenwerking met lokale organisaties;
   • Voortgaan en waar mogelijk verder uitbouwen van de computerlessen voor BIFAG leden en vrijwilligers;
   • Koesteren en onderhouden van goede relaties tussen de diverse bevolkingsgroepen;
   • Koesteren en onderhouden van goede relaties met de gemeente Kumbo en stamhoofden.
  • Met de lokale bevolking en op scholen:
   • Het ondersteunen van kansarme kinderen en gezinnen in de omgeving van Kumbo;
   • Het geven van ondersteuning van de bouw van waterleidingen, waterpompen en het ondersteunen bij het realiseren van bescherming van water catchment gebieden.
   • Het verder opzetten, uitbreiden en ondersteunen van groenteprojecten voor meer kansarme vrouwengroepen in de omgeving van Kumbo;
   • Het realiseren van een training voor een effectieve aardappelproductie;
   • Het geven van uitleg over het dippen en behandelen van koeien en voordelen het bouwen van gemeenschappelijke drinkbakken voor koeien;
   • Praktijklessen in het voorbereiden van hooi voor het droge seizoen;
   • Het ondersteunen op basisscholen bij de aanleg van kleinschalige voorzieningen en de aanschaf van schoolmaterialen.

In overleg met het lokale bestuur en de aanvragers willen we onderzoeken welke van deze projecten we in de komende periode kunnen oppakken.

We hopen dat we ook komend jaar mogen rekenen op de steun van onze sponsoren en vrijwilligers.

Geplaatst in Donaties, Kameroen, Kumbo en omgeving, Projecten, Water | Een reactie plaatsen

Update Ndzen Water Project

Vorige week vertelden we hier over de voortgang van het Ndzen Water Project. Sindsdien is er flinke voortgang gemaakt; zoals te zien op de onderstaande foto’s is sinds ons laatste bericht het cement aangeschaft en is daarmee van de berg stenen de constructie voor de water opvang gebouwd.
Onze complimenten voor het harde werk van de lokale vaklieden!

Geplaatst in Goed nieuws, Projecten, Water | Een reactie plaatsen

Voortgang Ndzen Water Project

We kunnen ook goed nieuws melden over ons Ndzen water project. Hierbij werkt Bifae Farming (in Nederland) en BIFAG (in Kameroen) samen met de lokale NGO’s en gemeenschappen om goede toegang te verschaffen tot schoon water. We doen dat door te ondersteunen in het aanschaffen van bouwmaterialen en door voorlichting te geven over duurzaam waterbeheer en gemeenschappen te laten samenwerken.

Het Ndzen Water-storage tank construction project is gericht op het organiseren van bewustwordingscampagnes, het instellen van een commissie voor waterbeheer die betrokken zal zijn bij het identificeren en afbakenen van een bron van bronwater in de gemeenschap en het beschermen van de bron, het bouwen van een hek van prikkeldraad en palen en uiteindelijk een afrastering. Verder zal het project ook gemeenschappelijke bijenteelt introduceren met als doel om met de bijen ongewenste activiteiten van dieren en mensen in het waterwingebied te voorkomen.
Het hoofddoel van het project voor is vooralsnog het bouwen van waterreservoirs en drinktroggen voor dieren om de kwantiteit en kwaliteit van de watervoorziening tijdens de droge seizoenen te helpen verbeteren.

In afwachting van hulp bij het starten van de bouw van de wateropslagtank heeft de lokale gemeenschap genoeg geld ingezameld om hen in staat te stellen om beton en stenen voor de constructie van de opslagtank te kopen.
Zoals te zien is op de onderstaande foto’s foto rechts zijn de voorbereidingen in volle gang. De stenen zijn al geleverd. De aanschaf van het cement wordt uitgesteld tot het juiste moment om te zorgen dat het tijdens het regenseizoen niet nat en dus hard kan worden voor het begin van de bouw.
Ook tonen de foto’s hoe hoog en afgelegen de locatie is.

Deze foto’s zijn in april genomen.

Geplaatst in Projecten, Water | 1 reactie

Voortgang Kingomen Water Project

Ons Kingomen water catchment project loopt voorspoedig. Dat project omvat het beschermen van een waterbron en het bouwen van een opvangbassin zodat er een voorraad goed water is, ook in tijden van droogte.

Er wordt nu gewerkt aan het plaatsen van een omheining om te zorgen dat er geen loslopend vee in de waterbak loopt en zo de bron te beschermen tegen vervuiling. De lengte van de omheining rond de bron is ongeveer 800 meter. Verder worden nu in de buurt van de farm brandgangen gemaakt zodat in het droge seizoen in geval van brand niet de omheiningen etc door brand verloren gaan.
Met het geld dat onze sponsoren ter beschikking hebben gesteld hebben is het ook mogelijk geworden om rivierzand en stenen aan te kopen voor de aanleg van het water bassin. Ook het transport van deze zware materialen is betaald met het geld dat we mochten ontvangen van onze sponsoren. Hartelijk dank daarvoor.

Geplaatst in Projecten, Water | Een reactie plaatsen

Voortgang Women Vegetable Project

Ons Women vegetable project verloopt nog steeds voorspoedig. Als stichting ondersteunen we al een aantal jaren kansarme vrouwen bij het telen van groenten voor eigen gebruik en waar mogelijk voor de verkoop.
Dit doen we door middel van enkele kleinschalige projecten in Shisong, Kingomen en Mbuluf. Hierbij stellen we land, gereedschap, zaden, mest, water en vooral ook kennis ter beschikking. Elke vrouw kan beschikken over een stukje land binnen een omheining, zodat de gewassen niet worden opgegeten door loslopend vee. Door de samenwerking hebben de vrouwen ook veel steun aan elkaar en is het er vaak erg gezellig. Er wordt vooral njamma-jamma gekweekt, maar ook andere groenten.

De onderstaande foto’s zijn gemaakt in april. Hierop is te zien hoe een nieuwe omheining om een nieuw stuk grond wordt gemaakt met behulp van bamboe stroken. Deze omheining is nog dichter en steviger dan de vorige, waardoor ook kleine loslopende dieren worden weggehouden van het terrein, zodat de oogst behouden blijft. Opnieuw is het geld hiervoor door onze sponsoren ter beschikking gesteld. Hartelijk dank daarvoor.

Geplaatst in Projecten | Een reactie plaatsen

Water maken uit woestijnlucht

Ernstige watertekorten treffen al veel regio’s over de hele wereld, en zullen naar verwachting nog veel groter worden naarmate de bevolking groeit en het klimaat warmer wordt. Maar een nieuwe technologie die is ontwikkeld door wetenschappers van het MIT en de University of California in Berkeley, zou een nieuwe manier kunnen bieden om bijna overal op aarde schoon, zoet water te krijgen door water rechtstreeks uit vocht in de lucht te halen, zelfs op de droogste locaties. Lees verder

Geplaatst in Goed nieuws, Water | Een reactie plaatsen

Voortgang van het Ndzen water storage project

Ook ons Ndzen Water-storage tank construction project loopt; er wordt hard gebouwd aan een opvangbassin zodat er een voorraad goed water is, en daarnaast wordt een buizensysteem aangelegd om het water bij de bevolking te krijgen. Voor het aanleggen is de lokale bevolking graag bereid om de handen uit de mouwen te steken, maar de benodigde materialen (het gereedschap en de dure buizen) zijn te kostbaar om zelf te betalen. Met dank aan onze sponsoren kunnen we daarin ondersteuning bieden, zodat de realisatie nu in volle gang is.

Geplaatst in Projecten, Water | Een reactie plaatsen

Ndzen water storage project

Waterschaarste is een groeiende bron van spanning geworden in het noordwesten van Kameroen als gevolg van bevolkingsgroei, klimaatverandering en niet-duurzame landbouwpraktijken die hebben geleid tot aantasting van het milieu. Conflicten over water manifesteren zich in de vernietiging van eigendom, en geweld tegen vee en mensen. Ongeveer 85% van de mensen drinkt water uit beekjes en rivieren die ook door vee worden gebruikt. Runderen vervuilen het water waardoor mensen blootgesteld worden aan allerlei door water overgedragen ziekten zoals tyfus. Bifae Farming (in Nederland) en BIFAG (in Kameroen) werken samen met de lokale NGO’s en gemeenschappen om goede toegang te verschaffen tot schoon water. We doen dat door te ondersteunen in het aanschaffen van bouwmaterialen en door voorlichting te geven over duurzaam waterbeheer en gemeenschappen te laten samenwerken. Lees verder

Geplaatst in Projecten, Water | Een reactie plaatsen

Kingomen water catchment project

Ons Kingomen water catchment project loopt; het beschermen van een waterbron en het bouwen van een opvangbassin zodat er een voorraad goed water is, ook in tijden van droogte.
Er wordt gewerkt aan het vrijmaken van de bron door het verwijderen van het struikgewas ter plekke. Hierna zal er een omheining geplaatst worden om te zorgen dat er geen loslopend vee in de waterbak loopt en zo de bron te beschermen tegenb vervuiling. De lengte van de omheining rond de bron is ongeveer 800 meter. We zijn zeer blij dat Stichting Emmaus dit project sponsort.

Verder worden nu in de buurt van de farm brandgangen gemaakt zodat in het droge seizoen in geval van brand niet de omheiningen etc door brand verloren gaan.

Ook bij Taranigeh hebben we een water-project; het aanleggen van een water opslag tank en de afscherming van de wateropvang tegen vervuiling door dieren.

Geplaatst in Donaties, Projecten, Water | Een reactie plaatsen

Jaarverslag 2016

In het Bifae Farming Jaarverslag 2016 kunt u meer lezen over onze activiteiten in het afgelopen jaar.

Enkele voorbeelden van projecten die we in 2016 hebben kunnen realiseren:

 • Basisschool projecten.
  In 2016 heef Bifae Farming met enkele projecten wederom ondersteuning gegeven aan enkele
  basisscholen; de Gwarkang Catholic primary school en de Mbuluf Nursery and primary school.
 • Waka Waka projecten
  Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om een aantal Waka Waka lampen beschikbaar te stellen daar wat dat het hoogst nodig was; plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is om elektrisch licht te gebruiken en waar voorheen vervuilende en ongezonde olielampen werden gebruik om in de avond te kunnen werken of studeren.
 • Water projecten
  Er is in 2016 een start gemaakt met het beschermen van de water opvang (water catchment) voorzieningen van het dorp Taranigeh waar wij in 2015 een waterleiding hebben laten aanleggen. Dit gebeurde door het plaatsen van hekken, het planten van hagen en milieuvriendelijke bomen rond de wateropvang zones zodat deze niet door dieren betreden worden.
 • Groente projecten
  Ons groenteproject voor vrouwen is nog steeds erg succesvol; er is behoefte aan uitbreiding. Dit ondanks het slechte jaar vanwege de droogte. Helaas is het ons in 2016 niet gelukt om nieuwe fondsen te verwen voor het verder ondersteuning van vrouwen groenteprojecten.
 • Vee projecten
  Het droge seizoen was dit jaar langer en intenser dan gebruikelijk. Enkele weken voor de eerste regenbuien waren alle waterreserves volledig uitgeput. Dat heeft grote invloed gehad op de dieren en de gewassen. Een aantal kalveren en koeien zijn als gevolg van de droogte gestorven terwijl enkele overgebleven koeien noodgedwongen voor een lage prijs zijn verkocht om ze in leven te kunnen houden.

Naast de lopende projecten hebben we vanuit Kameroen weer een aantal projectaanvragen binnengekregen. We streven er naar om in de komende periode zo veel mogelijk van de volgende projectdoelen te realiseren:

Bifae Farming Nederland:

 • Het onderhouden van contacten c.q. het blijven investeren in een goede relatie met subsidiënten en de Vrienden van Bifae Farming
 • Het ondernemen van enkele op Kameroen gerichte activiteiten door contact te maken met particulieren en organisaties die betrokken zijn bij Kameroen;
 • Vasthouden van de band met onze achterban;
 • Ontwerp en druk van nieuw (geactualiseerd) communicatiemateriaal.
 • Het aanschaffen van een computer en kantoorinventaris.

BIFAG Kameroen:

 • Op de boerderij:
  • Het afronden van de niet afgeronde gedeelte van de water-catchment en het beschermen van de water-catchment door het planten natuurvriendelijke bomen;
  • Het bestrijden van teken en andere koeien-infectieziektes;
  • Het opleiden van de tractor operator en het optimaal benutten van de tractor en de hakselaar voor de landbouw activiteiten;
  • Verspreiden van door Victor bij Shumas opgedane kennis over Integrated Organic Farming naar andere leden van BIFAG, seizoenarbeiders en de lokale bevolking.
  • De bouw van een kantoor en klaslokaal in de boerderij waar papierwerk en administratie kan worden opgeslagen en waar het kleine beetje kantoorwerk gedaan kan worden;
  • Uitbreiding van de veestapel, door de geboorte van circa 10 kalfjes en de aankoop van enkele stieren en koeien, naar een totale kudde van ruim 50 koeien en stieren per eind 2016. Dit zal zeker de boerderij economisch zelfstandig te maken;
  • Het bijwonen van vergaderingen en beslissingen nemen over het gemeenschappelijke gebruik en onderhouden van de Cow Dip met de lokale boeren.
 • Bij BIFAG Kameroen:
  • Toegang voor geïnteresseerde nieuwe leden van BIFAG en samenwerking met lokale organisaties;
  • Voortgaan en waar mogelijk verder uitbouwen van de computerlessen voor BIFAG leden en vrijwilligers;
  • Koesteren en onderhouden van goede relaties tussen de diverse bevolkingsgroepen;
  • Koesteren en onderhouden van goede relaties met de gemeente Kumbo.
 • Met de lokale bevolking en op scholen:
  • Het opzetten van een groenteproject voor meer kansarme vrouwengroepen in Kumbo en een training voor een effectieve aardappelproductie;
  • Het geven van uitleg over het dippen en behandelen van koeien en voordelen het bouwen van gemeenschappelijke koeiendrinkbakken;
  • Het geven van ondersteuning van de bouw van het waterpomp-project en ondersteuning bij het beschermen van water catchment gebieden;
  • Praktijklessen in het voorbereiden van hooi voor de droge seizoen;
  • Het ondersteunen van kansarme kinderen en gezinnen;
  • Het ondersteunen op basisscholen bij de aanleg van kleinschalige voorzieningen en de aanschaf van schoolmaterialen.

In overleg met het lokale bestuur en de aanvragers willen we onderzoeken welke van deze projecten we in de komende periode kunnen oppakken.

We hopen dat we ook komend jaar mogen rekenen op de steun van onze sponsoren en vrijwilligers.

Geplaatst in Donaties, Geen categorie, Kameroen, Kumbo en omgeving, Projecten | Een reactie plaatsen